PropTech Sweden AB är moderbolag till Ömangruppen Svenska AB och Axcell Fastighetspartner AB, två värderingsstyrda och ägarledda dotterbolag. Tillsammans erbjuder Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till med enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Koncernen har över 350 anställda fördelade på fem regioner, från Malmö i söder till Luleå i norr. Våra kunder består av stora och små fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industrier, offentliga och kommersiella fastigheter.

Ordet Proptech står för Property Technology som handlar om digitalisering av fastigheter. Allt fler tjänster och processer inom branschen digitaliseras, exempelvis tjänster för fastighetsförvaltning, uthyrning, driftoptimering, underhållplanering och informationsportaler för hyresgäster. Inom Axcell Fastighetspartner och Ömangruppen arbetar vi dagligen för att utveckla och skapa ett enklare fastighetsägande för våra kunder med kundnöjdhet, energibesparingar och lönsamhet i fokus.

Axcell Fastighetspartner är en heltäckande leverantör av tjänster inom fastighetsförvaltning som hjälper fastighetsägare att skapa ett lönsamt fastighetsägande med nöjda hyresgäster.

Ömangruppen är en komplett leverantör av  kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat och minskar energianvändningen. Tillsammans kan Axcell Fastighetspartner och Ömangruppen erbjuda helhetslösningar för fastigheter, med specialistkunskap inom alla olika områden. Vi tar ansvar helheten, eller hjälper till med enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov.

 

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta Axcell 

Kontakta Ömangruppen 

Vår integritetspolicy